Tychy Press Photo - fotografia prasowa
Tychy Press Photo
Wystawa i konkurs fotografii prasowej


konkurs  regulamin  galerie autorzy historia media  linki  kontakt
Prawa autorskie


Wszelkie prawa autorskie do publikowanych fotografii, tekstów i innych materiałów są zastrzeżone, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.). Kopiowanie i rozpowszechnianie, w jakiejkolowiek formie, nawet po przetworzeniu, całości lub części materiałów zawartych na niniejszej stronie bez uprzedniej zgody organizatorów Tychy Press Photo jest zabronione i może spowodować podjęcie kroków prawnych wobec osób naruszających przepisy prawa autorskiego lub inne przepisy prawa.

Zgodnie z regulaminem konkursu Tychy Press Photo organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć do rozpowszechniania informacji o Tychy Press Photo (zarówno tej edycji, jak i kolejnych) w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystawy, materiałach sponsorów, internecie i innych środkach przekazu.

Niezależnie od powyższego, autorzy fotografii zgłoszonych na konkurs zachowują przysługujące im prawa do ich zdjęć i mogą swobodnie dysponować swoimi fotografiami. Organizatorzy Tychy Press Photo nie prowadzą sprzedaży zdjęć uczestników konkursu.

Uczestnicy mogą zgłaszać na konkurs wyłącznie fotografie własnego autorstwa. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające ze zgłoszenia zdjęć na konkurs. Jeżeli masz podejrzenia, że praca zgłoszona na konkurs narusza przepisy prawa autorskiego lub postanowienia regulaminu konkursu, prosimy o kontakt z organizatorami.

Przeczytaj także politykę prywatności.
Znajdź na tej stronie


SpołecznośćTychy Press Photo - fotografia prasowa: konkurs i wystawa
strona
główna
Tychy Press Photo na facebooku
Copyright © Tychy Press Photo 2001-2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Właścicielami nazwy i logo Tychy Press Photo są Dominik Gajda i Marcin Zimnal. Projekt: Krystyna Zimnal